Doelstellingen

Vanuit de visie en missie is Sorado tot de volgende doelstellingen gekomen:

·      Het verspreiden van de Nederlandse Gebarentaal;

·      Het verbeteren van de positie van doven en slechthorenden in alle gradaties in de maatschappij.