Missie & Visie

Missie

Sorado verleent haar diensten om de behoeften van met elkaar op de juiste manier te communiceren te behartigen door het onderwijzen van NGT/NmG en tolken in de NGT/NmG voor horend en doof. 

 

Visie

Sorado zou niets liever willen dan de taaldrempel tussen horend en doof te verlagen. Communiceren wordt gezien als primaire levensbehoefte van een mens. Door het aanbieden van cursussen NGT en NmG hoopt zij dat de horenden een stapje vooruit doen naar de doven. Ook zorgt ze voor stappen vooruit van doof naar horend door het aanbieden van haar diensten als tolk. Op die manier hoopt zij dat horend en doof geen stap achteruit maar vooruit naar elkaar toe doen. Zodat men kan communiceren met anderen en zich kan ontplooien tot een waardevol mens.