Gebarentaal

Gebarentalen zijn talen die uit de behoefte om met elkaar te communiceren zijn ontstaan, ze hebben een eigen woordenschat en grammatica. Je kunt dus spreken van natuurlijke talen die een andere uitingsvormen hebben dan een gesproken taal. In een gesproken taal communiceert men door te praten en te luisteren. Bij gebarentalen is dit anders, de gebarentaal is de taal van doven en slechthorenden, maar uit zich niet door te spreken en te luisteren. Men “spreekt” door middel van de handen en de mimiek en “luistert” door actief te kijken. Net zoals gesproken talen heeft ieder land een eigen gebarentaal.