Gebaren zijn natuurlijk 

Gebarentalen zijn op een natuurlijke manier ontstaan, namelijk vanuit de behoefte om te communiceren. Het is een echte taal met een eigen woordenschat en grammatica. Je hebt je stem en oren niet nodig want alles wordt visueel laten zien door de handen en begrepen door de ogen.  


Gebarentalen ontstaan op een natuurlijke manier. In Nederland is de Nederlandse Gebarentaal ontstaan door de vijf verschillende dovenscholen, Guyot in Groningen, Instituut voor Doofstommen in Sint Michielsgestel,  R.M.I. in Rotterdam, Effatha in Voorburg en de Ammanschool in Amsterdam. De scholen waren openbaar of hadden een andere religieuze achtergrond. Zo kon het voorkomen dat als je in Rijswijk woonde, maar katholiek was, je toch op het internaat ging wonen van Sint-Michielsgestel. 

 

De generatie doven kinderen die van 1880 tot 1980 naar school gingen, hebben onderwijs moeten volgen zonder gebaren. Tijdens een congres in 1880 in Milaan hadden horende leraren besloten dat zij gingen lesgeven volgens de orale methode. Dove en slechthorende kinderen moesten leren spreken want ze dachten dat gebaren de taalontwikkeling zou belemmeren. Toch bleven de leerlingen onderling met elkaar gebaren en zo ontstonden er regionale verschillen van de Nederlandse Gebarentaal.  


"Gebarentaal in elk land is anders" 

Nederlands met Gebaren afgekort NmG is geen natuurlijke taal maar een hulpmiddel voor communicatie. Het is een mengsel van het Nederlands en de Nederlandse gebarentaal. Dit mengsel is ontstaan doordat men vanuit beide talen met elkaar in contact kwam, de NmG wordt ook wel een contacttaal genoemd.

  

Echte talen hebben eigen kenmerken zoals grammatica, lexicon en gebruikers. Omdat de NmG een contacttaal is heeft het geen vaste vorm of eigen grammaticaregels. De NmG volgt de zinsvolgorde van het Nederlands wat ondersteund wordt met gebaren vanuit de Nederlandse Gebarentaal.  


"Wist je dat: 
Gebarentaal in Nederland niet erkend is als officiële taal? 

Nederland is het laatste land van de Europese Unie waarin men Gebarentaal niet heeft erkend als officiële taal. Al meer dan dertig jaar strijden doven en slechthorende voor de erkenning van hun taal. Deze erkenning is belangrijk voor hun omdat zij zich in de Gebarentaal kunnen uitdrukken en geeft erkenning aan hun identiteit. 

 

Op dit moment komen doven en slechthorende in aanraking met ontoegankelijkheid. Informatievoorzieningen zijn niet Gebarentaal toegankelijk en in verschillende settingen zoals op school worden tolken zelfs geweigerd. 

 

In 2016 ging in Nederland het VN-verdrag gelden. Dit VN-verdrag heeft als doel om de rechten van mensen met een handicap te bevorderen, beschermen en waarborgen. 

 

De emancipatiebeweging van de Nederlandse Dovengemeenschap wil door middel van het verankeren van de NGT in de onderwijswet en het ratificeren van het VN verdrag voor de gehandicapte mens stappen zetten naar de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. In het VN-verdrag, artikel 21-e: stipt men het volgende aan: "het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen". Dus waarom wachten?!