Organisaties voor en over slechthorendheid en/of doofheid


Dovenschap  

Dovenschap is de grootste, onafhankelijke vereniging voor dove mensen. Zij voeren kerntaken uit met de overheid, bedrijven, dienstverleners en hulpverleners. Voorbeelden van deze taken zijn bijvoorbeeld: belangenbehartigen en informatievoorziening voor doven en slechthorenden. De afgelopen jaren hebben zij zich hard gemaakt voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Beperking en het erkennen van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal. 

 


GGMD voor Doven en Slechthorenden  

Het GGMD biedt communicatietraining, psychische hulp en praktische ondersteuning aan mensen die doof zijn of een gehoorprobleem hebben. Ook is GGMD er voor horende naasten zoals een partner familielid, vriend of collega. Als docent geef ik via het GGMD les aan gezinnen die Nederlandse Gebarentaal willen leren m onderlinge communicatie te verbeteren. 


Het Nederlands Gebarencentrum 

Sinds 1996 is het Nederlands Gebarencentrum het landelijke onafhankelijke expertisecentrum. Ze ontwikkelen en produceren (online) NGT en NmG Cursusmaterialen, (digitale) woordenboeken en webapplicaties. Je krijgt via het Online Basiswoordenboek NGT toegang tot ruim 16.000 gebaren. Maar het gebruik van deze gebaren kun je het beste leren in een les van een erkend docent Gebarentaal zoals ik. In mijn lessen maak ik ook gebruik van verschillende modules van het Nederlands Gebarencentrum. Welke? Kijk dan naar  op de pagina les in Gebarentaal.    


Philadelphia  

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking door heel Nederland. Op die manier helpen zij iedereen het beste uit hunzelf te halen. Zij denken vanuit de mens en ondersteunen dagelijks met veel aandacht en plezier. Samen  zorgen zij voor een zo goed mogelijk ontwikkeling en kijken zij graag naar mogelijkheden en naar kansen. 


Onderwijs aan Doven en Slechthorenden 


Koninklijke Auris Groep 

Als iemand moeite heeft met het kunnen, horen of anderen problemen met taal, dan kunnen zij terecht bij Koninklijke Auris Groep. Zij bieden gehooronderzoeken, hulp bij passend onderwijs, behandeling op locatie en/of ondersteuning aan huis. De medewerkers van Auris hebben veel kennis en delen dit graag. Zij weten dat iedereen in welke levensfase dan ook tegen problemen kunnen aanlopen. 


Koninklijke Kentalis  

Koninklijke Kentalis vindt het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren, elkaar begrijpen en mee kunnen doen in de samenleving. Daarom ondersteunen zij mensen die slechthorend, doof, doofblind, taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudig beperkt zijn. Naast onderzoek, bieden zij speciaal onderwijs (cluster 2) en zorg gerelateerde diensten aan zoals werkbegeleiding en ambulante begeleiding wanneer een leerling naar het regulier onderwijs gaat.  


Vrije tijd 


Dovenagenda

De Dovenagenda is een website met een online agenda. In die agenda staan verschillende activiteiten met/voor/over en door Doven georganiseerd. Denk hierbij aan Gebarencafés, activiteiten avonden bij verschillende stichtingen voor doven en slechthorenden, Dovensport, Musea, theater en kerkelijke bijeenkomsten. 


WeZoDo

Sinds 1981 bestaat de Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland, afgekort WeZoDo. Je kunt verschillende activiteiten bij WeZoDo bezoeken.  Het maakt niet uit of je licht slechthorend bent of helemaal doof , WeZoDo is er voor iedereen die niet goed kan horen. De sfeer is huiselijk en de doven zijn vriendelijk, ook met weinig kennis van gebaren zal je jezelf hier direct thuis voelen!