Gebaren zijn natuurlijk 

Gebarentalen zijn op een natuurlijke manier ontstaan, namelijk vanuit de behoefte om te communiceren. Het is een echte taal met een eigen woordenschat en grammatica. Je hebt je stem en oren niet nodig want alles wordt visueel laten zien door de handen en begrepen door de ogen.  


Gebarentalen ontstaan op een natuurlijke manier. In Nederland is de Nederlandse Gebarentaal ontstaan door de vijf verschillende dovenscholen, Guyot in Groningen, Instituut voor Doofstommen in Sint Michielsgestel,  R.M.I. in Rotterdam, Effatha in Voorburg en de Ammanschool in Amsterdam. De scholen waren openbaar of hadden een religieuze achtergrond (christelijk/ katholiek). Zo kon het voorkomen dat als je in Rijswijk woonde, maar katholiek was, je toch op het katholieke internaat ging wonen van Sint-Michielsgestel. 

 

De generatie doven kinderen die van 1880 tot 1980 naar school gingen, hebben onderwijs moeten volgen zonder gebaren. Tijdens een congres in 1880 in Milaan hadden horende leraren besloten dat zij gingen lesgeven volgens de orale methode. Dove en slechthorende kinderen moesten leren spreken want ze dachten dat gebaren de taalontwikkeling zou belemmeren. Toch bleven de leerlingen onderling met elkaar gebaren en zo ontstonden er regionale verschillen van de Nederlandse Gebarentaal.  


"Gebarentaal in elk land is anders" 

Elke Gebarentaal heeft een eigen grammatica, woordenschat en gebruikers. Hierdoor kun je Gebarentaal zien als een volwaardige taal. Net zoals gesproken talen is de Gebarentaal per land verschillend. Dit kan te maken hebben met de cultuur die een land met zich mee brengt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebaar DRINKEN in Nederland, dan drinken we uit een glas en is het gebaar alsof je een glas aan je mond zet. In Arabische landen zou de zon het drinken kunnen laten verdampen en drinken ze dus niet uit een glas. Daar drinken ze uit een soort drinktuit. Als je dit gebaar maakt, laat je op een visuele manier zien hoe de drinktuit eruit ziet. Je hand is een vuist maar alleen je duim en pink steken uit. Als je dan je duim aan je mond zet, op dezelfde manier als een glas gebaar je op de Arabische manier DRINKEN. 


Wist je dat: 
'In Nederland is Gebarentaal niet erkend als officiële taal?' 

Nederland is het laatste land van de Europese Unie waar de Gebarentaal niet erkend is als officiële taal. Al meer dan dertig jaar strijden doven en slechthorende voor de erkenning van hun taal. Deze erkenning is belangrijk voor hun omdat zij zich in de Gebarentaal kunnen uitdrukken en geeft erkenning aan hun identiteit. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag getekend. Dit verdrag heeft als doel de rechten van mensen met een handicap te bevorderen, beschermen en te waarborgen.

 

In het VN-verdrag, artikel 21-e wordt er dan ook  het volgende gezegd: 'Het gebruik van Gebarentalen te erkennen en te bevorderen'. De emancipatiebeweging van de Nederlandse Dovengemeenschap wilt naast het ratificeren van dit VN verdrag, de NGT verankeren in de onderwijswet.

Op deze manier hopen zij stappen vooruit te zetten naar de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. 

 

Ondanks de bovengenoemde stappen komen doven en slechthorende vandaag de dag in aanraking met ontoegankelijkheid. Informatie is vaak geschreven in complex Nederlands, waardoor het lastig voor hun is om te begrijpen. Daarnaast begrijpt niet iedereen welke rol een Tolk Gebarentaal hierin kan spelen en worden tolken op scholen buiten de kring gezet of zelfs helemaal geweigerd.