Gebaren zijn natuurlijk 

Gebarentalen zijn op een natuurlijke manier ontstaan, namelijk vanuit de behoefte om te communiceren. Het is een echte taal met een eigen woordenschat en grammatica. Je hebt je stem en oren niet nodig want alles wordt visueel laten zien door de handen en begrepen door de ogen.  


Gebarentalen ontstaan op een natuurlijke manier. In Nederland is de Nederlandse Gebarentaal ontstaan door de vijf verschillende dovenscholen, Guyot in Groningen, Instituut voor Doofstommen in Sint Michielsgestel,  R.M.I. in Rotterdam, Effatha in Voorburg en de Ammanschool in Amsterdam. De scholen waren openbaar of hadden een religieuze achtergrond (christelijk/ katholiek). Zo kon het voorkomen dat als je in Rijswijk woonde, maar katholiek was, je toch op het katholieke internaat ging wonen van Sint-Michielsgestel. 

 

De generatie doven kinderen die van 1880 tot 1980 naar school gingen, hebben onderwijs moeten volgen zonder gebaren. Tijdens een congres in 1880 in Milaan hadden horende leraren besloten dat zij gingen lesgeven volgens de orale methode. Dove en slechthorende kinderen moesten leren spreken want ze dachten dat gebaren de taalontwikkeling zou belemmeren. Toch bleven de leerlingen onderling met elkaar gebaren en zo ontstonden er regionale verschillen van de Nederlandse Gebarentaal.  


"Gebarentaal in elk land is anders" 

Elke Gebarentaal heeft een eigen grammatica, woordenschat en gebruikers. Hierdoor kun je Gebarentaal zien als een volwaardige taal. Net zoals gesproken talen is de Gebarentaal per land verschillend. Dit kan te maken hebben met de cultuur die een land met zich mee brengt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebaar DRINKEN in Nederland, dan drinken we uit een glas en is het gebaar alsof je een glas aan je mond zet. In Arabische landen zou de zon het drinken kunnen laten verdampen en drinken ze dus niet uit een glas. Daar drinken ze uit een soort drinktuit. Je hand is een vuist maar alleen je duim en pink steken uit. Als je dan je duim aan je mond zet, op dezelfde manier als een glas gebaar je op de Arabische manier DRINKEN. Als je dit gebaar maakt, laat je op een visuele manier zien hoe de drinktuit eruit ziet. 


Wist je dat: 
'De Nederlandse Gebarentaal erkend is als officiële taal?' 

Op dinsdag 13 oktober 2020 heeft de eerste kamer De Nederlandse Gebarentaal erkend als officiële taal. Al meer dan dertig jaar hebben meerdere voorvechters gestreden voor de erkenning.

 

Het erkennen van de Nederlandse Gebarentaal is belangrijk op het gebied van taal en cultuur. Het geschreven Nederlands bestaat vaak uit complexe zinnen en moeilijke woorden. Door informatie te vertalen in de Nederlandse Gebarentaal, wordt deze informatie toegankelijker voor doven en slechthorenden. Hiernaast, zorgt de Nederlandse Gebarentaal er ook voor dat zij zich erkend voelen door de overheid. Hun gehoorstatus is niet voor iedereen zichtbaar en brengt (op dit moment) dagelijkse obstakels met zich mee. Hopelijk zal door de erkenning ook meer voorlichting worden gegeven op scholen en bij bedrijven. We zijn samen toch één maatschappij?!

 

#NGTerkenning #NGTnu